تصویب قطعنامه علیه دولت میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل

تصویب قطعنامه علیه دولت میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل

پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سازمان همکاری اسلامی به سازمان ملل متحد علیه دولت میانمار؛ با ۱۲۲ رای مثبت، تصویب شد.   چین، روسیه، سوریه، بلاروس و چند کشور دیگر به این پیش نویس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رای...