قطر ۱۰ میلیون دالر به آسیب‌دیده‌های ننگرهار کمک می‌کند

قطر ۱۰ میلیون دالر به آسیب‌دیده‌های ننگرهار کمک می‌کند

دولت قطر اعلام کرده است که با پرداخت ده میلیون دالر تلاش می‌کند تا خانه‌هایی که درنتیجه‌ زلزله‌ اخیر در ولایت ننگرهار ویران‌شده‌اند را بازسازی نماید. رییس اداره حوادث طبیعی ولایت ننگرهار در شرق کشور گفته است که کابل...