قطر و چین ۲۰ هزار آپارتمان در افغانستان می‌سازند

قطر و چین ۲۰ هزار آپارتمان در افغانستان می‌سازند

سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی آز آمادگی کشور چین و قطر برای ساخت ۲۰ هزار آپارتمان خبر داد و گفت که برای انجام این اقدامات به نیروی بشری نیاز است. آقای نادری که امروز در سومین کنفرانس شهری در کابل صحبت می‌کرد،...