قطر: عربستان خواستار تعطیلی آزادی بیان است

قطر: عربستان خواستار تعطیلی آزادی بیان است

وزیر خارجه قطر در واکنش به درخواست عربستان سعودی و متحدانش گفته‌است هدف عربستان تعطیلی آزادی بیان است.   ‌شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه این کشور، یک‌بار دیگر تاکید کرد که دوحه از گروه‌های هراس‌افگن...