قطر در افغانستان نمایندگی سیاسی ایجاد می‌کند

قطر در افغانستان نمایندگی سیاسی ایجاد می‌کند

وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر گسترش روابط بین قطر و افغانستان از ایجاد سفارت این کشور در کابل در آینده نزدیک خبر داده است. محمد اشرف غنی رییس جمهور که در راس یک هیئت بلند پایه دولتی به منظور غم شریکی به مناسبت وفات امیر...