قطر به ۱۵۰۰ خانواده افغان کمک مالی کرد

قطر به ۱۵۰۰ خانواده افغان کمک مالی کرد

جمعیت هلال‌احمر قطر به یک هزار و پنجصد و پنجاه خانواده در افغانستان، کمک کرد. ارزش این کمک‌ها یک‌میلیون ریال قطری است و شامل کمک‌های زمستانی می‌شود. این کمک‌ها شامل، لباس‌های زمستانی، لحاف، بخاری‌های چوبی و مقداری...