قطری‌ها به صنعت فیلم سازی روی آوردند

قطری‌ها به صنعت فیلم سازی روی آوردند

کمپانی میراماکس اکنون به یک گروه شرکت‌های قطری تعلق دارد. صاحبان میراماکس قیمت این کمپانی را یک میلیارد دالر تعیین کرده بودند. روز پنجشنبه ۳ فوریه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک گروه‌شرکت‌های رسانه‌ای قطری به نام "بی...