قطب‌الدین هلال: با پیوستن حکمتیار به حکومت، آینده افغانستان امیدوار کننده است

قطب‌الدین هلال: با پیوستن حکمتیار به حکومت، آینده افغانستان امیدوار کننده است

قطب‌الدین هلال از اعضای برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار باورمند است که حضور حکمتیار در نظام سیاسی کشور تأثیرگذار است و وی برای رسیدن به صلح و ثبات در کشور سهم فعالی را ایفا خواهد کرد. آقای هلال به‌تازگی به...