قصر دارالامان پس از بازسازی تبدیل به موزۀ ملی کشور می‌شود

قصر دارالامان پس از بازسازی تبدیل به موزۀ ملی کشور می‌شود

کار بازسازی بخش دوم قصر دارالامان امروز پنجشنبه با حضور رییس جمهور غنی آغاز شد. آقای غنی گفت این قصر پس از بازسازی به یک موزه ملی تبدیل خواهد شد و همچنان به عنوان یک بنای تاریخی مرکزی برای پذیرایی از مهمانان عالی رتبه...