“قصر دارالامان بازسازی شود”

“قصر دارالامان بازسازی شود”

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفته که باید بیشتر دوایر دولتی در ساحه دارالامان شهر کابل انتقال یابد و همچنان قصرهای ساحه مذکور بخصوص قصر دارالامان بازسازی شود. وی شب گذشته در نشستی در ارگ که به‌منظور آغاز کار پروژه...