قسمتی از تشکیلات وزارت داخله نو شد

قسمتی از تشکیلات وزارت داخله نو شد

وزارت داخله کشور به‌تازگی دست به تغییرات گسترده‌ای در این وزارت زده و بیش از ۲۰ افسر این وزارت به پست‌های تازه مقررشده‌اند. بر اساس لیستی که یک کاپی آن به رسانه‌ها رسیده، شماری از افسران احتیاطی این وزارت دوباره...