قربانیان جنگ در غور، بادغیس و فراه را به هرات منتقل می‌کنند

قربانیان جنگ در غور، بادغیس و فراه را به هرات منتقل می‌کنند

در این روزها شمار بیش‌تری از کشته وزخمی هایی که در ولایت های غور، بادغیس و فراه قربانی می‌شوند را به بیمارستان مرکزی هرات انتقال می‌دهند. عزیزالرحمان جامی سرپرست بخش عاجل بیمارستان هرات به تلویزیون چکاد گفت که در ماه...