قرار داد کار ساخت یک سرد خانه در هرات لغو شد

قرار داد کار ساخت یک سرد خانه در هرات لغو شد

قرار داد کار ساخت یک سرد خانه که به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود، بعد از پیش بردن ۷ درصد کار آن، قرار داد با این شرکت لغو شده است.   عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات به تلویزیون چکاد می گوید، قرار است این سردخانه...