قرارداد ۳ پروژه برق رسانی بامیان به امضا رسید

قرارداد ۳ پروژه برق رسانی بامیان به امضا رسید

مسئولان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قرار داد ۳ پروژه برق رسانی ولایت بامیان خبر می‌دهند.   ارگ ریاست جمهوری کشور امروز یکشنبه۲ ثور، با نشر خبرنامه‌ای گفت که این قرار دادهای برق رسانی میان شرکت‌های«د افغانستان...