۱۲ قرارداد پروژه انکشافی از سوی وزیر انرژی و آب به امضا رسید

۱۲ قرارداد پروژه انکشافی از سوی وزیر انرژی و آب به امضا رسید

وزیر انرژی و آب افغانستان امروز چهارشنبه ۱۶ جوزا، ۱۲ پروژه انکشافی را به هزینه ۴۲۴ میلیون افغانی به امضا رساند.   «انجینیرعلی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب کشور در مراسم امضای این پروژه‌ها گفت که این پروژه‌ها شامل...