لغو قرارداد استخراج معدن نمک در ولسوالی غوریان

لغو قرارداد استخراج معدن نمک در ولسوالی غوریان

منابع محلی در ولایت هرات از لغو قرارداد استخراج معدن نمک ولسوالی غوریان در این ولایت خبر می‌دهند.   «فرهاد خادمی» ولسوال ولسوالی غوریان ولایت هرات گفت که چندی پیش از سوی ریاست معادن، اسنادی به وی رسیده که نشان دهنده...