۳ قرارداد بشمول قرارداد فاز دوم بند کجکی به امضا رسید

۳ قرارداد بشمول قرارداد فاز دوم بند کجکی به امضا رسید

ارگ ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور غنی روز گذشته قرارداد فازم دوم بند کجکی، اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه را با یک شرکت خصوصی به امضا رساند.   ارگ با نشر اعلامیه‌ای گفت که این قراردادها شامگاه روز گذشته در...