قراردادها و پست‌های پولیس در حکومت افغانستان مانند یک جنس به فروش می‌رسد

قراردادها و پست‌های پولیس در حکومت افغانستان مانند یک جنس به فروش می‌رسد

افزایش فساد در اداره‌های دولتی کشور خشم مقام های بین المللی را برانگیخت. مسئولان ملل متحد در کشور می‌گویند پست‌‌های پولیس و قراردادها در حکومت، مانند اجناس به فروش می‌رسند. نماینده سازمان ملل متحد در کشور با انتقاد...