قدیر ستون پنجم را هشدار داد

قدیر ستون پنجم را هشدار داد

عبدالظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در انتخابات دوره سوم هیئت اداری پارلمان با کسب ۱۳۸ رأی چوکی معاونیت اول را حفظ کرد. همایون همایون یگانه رقیب وی در این دور انتخابات با کسب ۳۶ رأی ناکام ماند. آقای قدیر پس از پیروزی...