قدرت نمایی کره شمالی، جاپان را وادار به تقویت نظامی کرد

قدرت نمایی کره شمالی، جاپان را وادار به تقویت نظامی کرد

جاپان در واکنش به افزایش تنشها در دریای چین جنوبی و قدرت نمایی اخیر کره شمالی مبلغی هنگفت برای خرید تسلیحات نظامی ساخت انگلیس هزینه می کند. به گزارش راشاتودی، تشدید تنشها در دریای چین جنوبی و لزوم کسب آمادگی برای مقابله...