قتل یک معلول در هرات

قتل یک معلول در هرات

یک شخص معلول سوار بر ویلچرش توسط یک فرد مسلح در چهارراهی آمریت ولایت هرات درنتیجه اصابت گلوله کشته شد. پولیس ولایت هرات گفت: این فرد معلول زمانی که با ویلچرش در جاده آمریت در حال حرکت بود درنتیجه اصابت گلوله فرد مسلح در...