قتل یک غیرنظامی و ربودن یک نظامی در غور

قتل یک غیرنظامی و ربودن یک نظامی در غور

تفنگداران ناشناس روز گذشته یک غیرنظامی را در ولسوالی تیوره ولایت غور از پای درآوردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت تاکنون مشخص نیست که تفنگداران این فرد را به چه دلیلی به قتل رساندند. طالبان نیز...