افزایش قتل های انفرادی و گروهی در ولایت هرات نگران کننده است

 افزایش قتل های انفرادی و گروهی در ولایت هرات نگران کننده است

شماری از فعالان مدنی در هرات، از افزایش قتل های انفرادی و دسته جمعی در این اواخر ابراز نگرانی کردند.   «جواد عمید» فعال مدنی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است عدم کنترل دولت در مناطق دور دست و بی باوربودن مردم به...