قتل مرموز یک مرد کهن‌سال در هرات

قتل مرموز یک مرد کهن‌سال در هرات

افراد مسلح ناشناس شب گذشته یک مرد کهن‌سال را درشهرک عظیمی مربوط ولسوالی انجیل از بین بردند. دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این مرد ۶۵ سال عمر داشته و نگهبان یک فارم مرغداری...