به قتل رسیدن ۳ تن در مسیر بزرگراه اسلام قلعه از سوی روبایندگان

به قتل رسیدن ۳ تن در مسیر بزرگراه اسلام قلعه از سوی روبایندگان

نزدیک به ۴۰ روز قبل دو تن از کارمندان گمرک اسلام قلعه هرات همراه با راننده شان از سوی افراد مسلح ناشناس از مسیر بزرگراه هرات اسلام قلعه ربوده شده بودند شب گذشته از سوی اخطتاف چیان به قتل رسیدند.   عبدالاحد ولیزاده مسول...