قبرهای دشمنان حکومت، زیارت گاه مردم خوست

قبرهای دشمنان حکومت، زیارت گاه مردم خوست

مردم در ولایت خوست در شرق کشور قبرهای افراد گروه‌های طالبان و القاعده را که حکومت این گروه‌ها را تروریست و دشمن می‌داند، زیارتگاه ساخته‌اند و با این گورها به خاطر برآورده شدن حاجتشان راز و نیاز می‌کنند. بی‌بی‌سی در...