مواشی از هرات به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود

مواشی از هرات به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود

مسئولان در اداره امور زراعت هرات، از قاچاق مواشی به کشورهای ایران و پاکستان ابراز نگرانی می‌نمایند. محراب‌الدین احمدی، آمر خدمات مالداری این اداره می‌گوید به دلیل قاچاق مواشی به کشورهای همسایه، قمیت گوشت گوسفند در...