پولیس و قاچاقچیان مواد مخدر در بزرگ‌راه هرات-اسلام قلعه باهم درگیر شدند

پولیس و قاچاقچیان مواد مخدر در بزرگ‌راه هرات-اسلام قلعه باهم درگیر شدند

گزارش‌ها حاکی‌است که بامداد امروز میان پولیس بزرگ‌راه هرات-اسلام قلعه و قاچاقچیان مواد مخدر درگیری رخ داده است. بر بنیاد این گزارش‌ها، یک قاچاقچی مواد مخدر کشته و دو میل جنگ‌افزار و یک موتر نوع سراچه به دست نیروهای...