درگیری فیزیکی نمایندگان تایوان بر سر قانون کار

درگیری فیزیکی نمایندگان تایوان بر سر قانون کار

پارلمان تایوان روز چهارشنبه صحنه کشمکش نمایندگان موافق و مخالف اصلاح قانون کار از جمله کاهش هفت روز تعطیلی رسمی و چگونگی ساعات اضافه کار بود. نمایندگان مخالف در پی به تاخیر انداختن رای گیری و نمایندگان موافق در پی ادامه...