قانون حجاب اجباری در تهران تیر انداز هندی را از بازی منصرف کرد

قانون حجاب اجباری در تهران تیر انداز هندی را از بازی منصرف کرد

بر اساس گزارش ها تیرانداز المپیکی هند، به دلیل قانون حجاب اجباری در ایران، از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران انصراف داد. حنا سیدهو که روز شنبه در حساب توئیتر خود از این خبر را علام کرد، پیشتر به فدراسیون جهانی...