“قانون اساسی باید در گفتگوهای صلح رعایت شود”

“قانون اساسی باید در گفتگوهای صلح رعایت شود”

صبغت الله مجددی رهبر پیشین جهادی می‌گوید که باید در گفتگو های صلح قانون اساسی رعایت شود. آقای مجددی که امروز در میان شماری از علمای دینی افغانستان صحبت می‌کرد گفت که هیچ زمانی مخالف گفتگو های صلح نبوده اما در این روند به...