قالی افغانی با آرم و نشان پاکستان به فروش می‌رسد

قالی افغانی با آرم و نشان پاکستان به فروش می‌رسد

صنعت قالی بافی یکی از صنایع ارزشمند افغانستان بوده که از سال‌های دور به این طرف شهرت خوبی را در جهان کمایی کرده است، اما بنام پاکستان.   عبدالستاز بیکزاد رئیس اتحادیه قالین بافان زون شمال افغانستان گفت که قالی...