شهرک تولید قالی‌بافی در هرات در آستانه فعال‌سازی دوباره

شهرک تولید قالی‌بافی در هرات در آستانه فعال‌سازی دوباره

مسئولان در اتحادیۀ قالی‌بافان هرات می‌گویند که تلاش‌ها برای دوباره فعال کردن شهرک تولید قالی در هرات جریان دارد. محمد رسول فائق، رییس این اتحادیه به تلویزیون چکاد گفت: " دو سال قبل این شهرک در ساحه ۱۰۰۰ جریب زمین در...