قاضی آمریکایی ۲۹ مدعی وراثت پرینس را رد کرد

قاضی آمریکایی ۲۹ مدعی وراثت پرینس را رد کرد

قاضی دادگاهی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا ادعای افراد مختلفی که خود را وراث قانونی پرینس، خواننده تازه درگذشته، معرفی می‌کردند رد کرده است. پرینس که وصیت‌نامه‌ای نداشته حدود ۳۰۰ میلیون دارایی از خود به جا گذاشته...