ولسوالی قادس صحنه نبرد بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح

ولسوالی قادس صحنه نبرد بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح

شماری از اعضای شورای ولایتی بادغیس می گویند، ولسوالی قادس در یک و نیم ماه گذشته، صحنه چند نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بوده است. بهاءالدین قادسی عضو این شورا گفت، درگیری‌هایی در جریان یک و نیم ماه...