قاتل صدها سوری در قتل‌عام بانیاس کشته شد

قاتل صدها سوری در قتل‌عام بانیاس کشته شد

منابع مخالفان حکومت سوریه گفتند نیروهای گروه احرار الشام، گروه ضد حکومت اسد، علی الکیالی، معروف به معراج اورال را به دلیل دست داشتن در قتل‌عام شهر بانیاس در سوریه در سال ۲۰۱۳ کشتند. معراج اورال به "قصاب بانیاس" معروف...