قاتل دو شهروند هراتی به اعدام محکوم شد

قاتل دو شهروند هراتی به اعدام محکوم شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که قاتل جانی در هرات بعد از محکوم شدن به اعدام در دادگاه ابتدائی در دادگاه دوم نیز به اعدام محکوم شد.   مسئولان در دادگاه استیناف هرات می‌گویند که امروز شنبه دومین دادگاه علنی فردی که چندی پیش ۲...