قاتلان فراری در هرات به دام پولیس افتادند

قاتلان فراری در هرات به دام پولیس افتادند

ماموران پولیس هرات در ولسوالی انجیل این ولایت دو قاتل فراری را بازداشت نمودند. درخبرنامه پولیس هرات نام این افراد رحمت الله وعبدل ذکرشده که یک سال پیش فردی رابه نام قدوس کشته بودند. خبرنامه می افزاید که این قاتلان...