پرستارها و قابله‌های مسلکی در تمام ولسوالی هرات فعالیت می‌نمایند

پرستارها و قابله‌های مسلکی در تمام ولسوالی هرات فعالیت می‌نمایند

هم اکنون در تمام ولسوالی‌های ولایت هرات، پرستارها‌ و قابله‌های مسلکی فعالیت دارند. مسئولان انستیتوت علوم صحی هرات با بیان این مطلب، در روز جهانی "پرستار" گفته‌اند که در تلاش افزایش توانایی پرستارها و قابله‌ها در هرات...