“کار ساخت فیلم مولانا از سوی مخدوم رهین متوقف شده است”

“کار ساخت فیلم مولانا از سوی مخدوم رهین متوقف شده است”

مسئولان در افغان فیلم کشور می‌گویند که کار ساخت فیلم مولانا در افغانستان از سوی برخی از حلقات متوقف شده و شماری که به گفته مسئولان خود فروخته هستند در متوقف شدن کار این فیلم داست دارند. ابراهیم عارفی رییس ریاست افغان...