فیلم افغانی “رفتن” از رسیدن به جایزه اسکار بازماند

فیلم افغانی “رفتن” از رسیدن به جایزه اسکار بازماند

۸۵ فیلم برای دریافت جایزۀ اسکار خارجی‌زبان پذیرفته شدند و نماینده‌گان سه کشور به شمول افغانستان از اشتراک در این رقابت باز ماندند. فیلم "رفتن" با کارگردانی نوید محمودی به عنوان نمایندۀ افغانستان در بخش خارجی‌زبان...