فیفا: چاپ ۱۱ میلیون برچسب اضافی، زمینه تقلب گسترده را مهیا می‌کند

فیفا: چاپ ۱۱ میلیون برچسب اضافی، زمینه تقلب گسترده را مهیا می‌کند

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که چاپ ۱۸ میلیون برچسپ انتخاباتی برای ۷ میلیون رای دهنده پرسش برانگیز بوده و احتمال این وجود دارد که ۱۱ میلیون برچسپ اضافی برای تقلب گسترده در انتخابات به چاپ رسیده باشد.   یوسف...