فیصل امین: “برکناری وزیر تحصیلات عالی جفای نابخشودنی است”

فیصل امین: “برکناری وزیر تحصیلات عالی جفای نابخشودنی است”

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد سلب صلاحیت وزیر تحصیلات عالی، از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داد. فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور می گوید برخورد سلیقه‌ای و جنسیتی...