فیس‌بوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟

فیس‌بوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟

در هشت سال اول پیدایش فیس‌بوک تخمین زده می‌شود که ۳۰ میلیون کاربر آن از دنیا رفته باشند. بر اساس یک آمار در هر ۲۴ ساعت، حدود ده هزار کاربر فیس‌بوک می‌میرند؛ اما تکلیف حسابِ رفتگان چه می‌شود؟ صفحات کاربرانِ از دنیا...