فیسبوک از ‘تعلیق’ صفحات روزنامه‌نگاران فلسطینی عذرخواهی کرد

فیسبوک از ‘تعلیق’ صفحات روزنامه‌نگاران فلسطینی عذرخواهی کرد

فیسبوک از این که حساب‌های کاربری چندین سایت خبری و روزنامه‌نگار فلسطینی را به حالت تعلیق در آورده بود، عذرخواهی کرده است. حساب‌های کاربری خبرنگاران دو سایت خبری فلسطینی منتقد اسرائیل طی روزهای گذشته در فیسبوک برای...