فیروز الدین فیروز : ۴۰ درصد مردم افغانستان خدمات درمانی محروم هستند

فیروز الدین فیروز : ۴۰ درصد مردم افغانستان خدمات درمانی محروم هستند

فیروز الدین فیروز ، وزیر صحت عامه کشور روز گذشته در یک نشست خبری گفت : علاوه بر محرومیت چهل درصدی مردم افغانستان از خدمات درمانی، میزان ارائه خدمات درمانی در ۵۰ ولسوالی کشور به علت مشکلات امنیتی محدود شده است.   وزیر...