نصب مجسمه فیدل کاسترو و نامگذاری خیابان‌های کوبا به نام او ممنوع شد

نصب مجسمه فیدل کاسترو و نامگذاری خیابان‌های کوبا به نام او ممنوع شد

نمایندگان مجمع ملی کوبا نصب مجسمه و نامگذاری خیابان‌ها و ساختمان‌ها به نام فیدل کاسترو را ممنوع کردند اعضای مجمع ملی - پارلمان کوبا - با صدور مصوبه‌ای، نصب مجسمه فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا، و نامگذاری خیابان‌ها،...