فیدل کاسترو درگذشت

فیدل کاسترو درگذشت

فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا و اسطوره مبارزه با استکبار امریکا در سن ۹۰ سالگی درگذشت. به گزارش رسانه ها وی به علت نارسایی‌های مربوط به کهولت سن درگذشته است. تلویزیون دولتی کوبا تنها به اعلام این خبر بسنده کرده و...