فیدل کاسترو از سفر اوباما به کوبا انتقاد کرد

فیدل کاسترو از سفر اوباما به کوبا انتقاد کرد

فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا، در مقاله‌ای که همه رسانه‌های دولتی این کشور آن را منتشر کردند، از بارک اوباما رییس جمهوری آمریکا پس از سفرش به هاوانا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های کوبا، کاسترو در این مقاله، اوباما...