غول‌های فوتبال انگلیس در تلاش جذب په په

غول‌های فوتبال انگلیس در تلاش جذب په په

با اخباری که در مورد جدایی په په به گوش می رسد، تیم های بزرگ انگلیسی برای جذب این مدافع با تجربه دست به کار شده اند. قرارداد په په در سال ۲۰۱۷ به پایان می رسد و هنوز توافق خاصی در مورد تمدید قرارداد این مدافع باتجربه به گوش...